Eigenzinnig, maar vooral vernieuwend met een grenzeloze ambitie..

Online Administratie

Het systematische verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van de organisatie en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer omvat alle activiteiten van uw onderneming, die erop gericht zijn om debiteuren hun openstaande facturen tijdig te laten betalen. Wij dragen zorg bij het beheren en bewaken van de openstaande facturen.

Facturatiemodule

Met de Facturatiemodule voert u zelfstandig de verkoopfacturen en het volledige debiteurenbeheer, waardoor u grip hebt op het betalingsgedrag van uw klanten.

Bank koppeling

We leggen koppeling tussen uw zakelijke rekeningen en uw online administratie zodat alle bij -en afschrijvingen automatisch en real-time in uw administratie binnen komen. Daarmee beperken wij handmatige invoerwerk.

Herken en Scan

Met Google Drive kunt u eenvoudig inkoopfacturen met ons delen. Op basis van de bankafschrijving verwerken wij de inkoopfacturen. De verwerkte facturen worden digitaal opgeslagen en direct gekoppeld aan de boeking. Daardoor is uw boekhouding voor u altijd en overall toegankelijk vanaf uw computer, tablet of telefoon.

Dashboard

Binnen het digitale dashboard maken wij, met behulp van KPI’s, uw bedrijfsresultaten inzichtelijk. In een oogopslag ziet u de belangrijkste indicatoren van uw organisatie gepresenteerd in het digitale Dashboard. Binnen het Dashboard worden de juiste KPI’s uiteengezet om u een volledig beeld te geven van uw organisatie.

Aangifte omzetbelasting

U geeft in uw aangifte de btw aan die u hebt berekend aan klanten en de btw die u hebt betaald aan leveranciers. Wij zorgen ervoor dat u optimaal gebruik maakt van de bestaande fiscale regelingen. Wij dienen uw btw-aangifte veilig en digitaal bij de Belastingdienst in.

Aangifte vennootschapsbelasting

Rechtsvormen zoals een bv en een nv zijn altijd verplicht aangifte vennootschapsbelasting te doen. De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag in een boekjaar. Het belastbare bedrag is de winst min de verrekenbare verliezen.

Aangifte inkomstenbelasting

Als uw activiteiten zich afspelen in het economisch verkeer en als u winst kunt verwachten, is er sprake van een bron van inkomen en bent u mogelijk ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als ondernemer voor de inkomstenbelasting moet u aangifte doen over de winst uit onderneming.

Verzorgen aangifte loonheffing

Wanneer u personeel in dienst hebt, is er sprake van aangifte loonheffing. U moet als werkgever elke maand loonaangifte doen en het juiste bedrag aan loonheffingen aan de belastingdienst afdragen.

KPI

Om te begrijpen hoe de informatiestroom binnen uw organisatie verloopt, is het van belang om alle perspectieven middels KPI vast te stellen. Binnen uw organisatie zijn Key Performance indicatoren het kloppend hart. De uitkomst van de KPI’s zijn bepalend bij het nemen van beslissingen en draagt zorg bij het realiseren van de strategische doelstelling.

Balans en resultatenrekening

In de balans staan diverse grootboekrekeningen welke betrekking hebben op de bezittingen, schulden en het eigenvermogen van uw organisatie. De balans bestaat uit twee gedeelten die met elkaar in evenwicht zijn. Aan de hand van de balans kan een indicatie verkregen worden omtrent financiële ratio's. De resultatenrekening is een periode-overzicht van alle opbrengsten en kosten van uw onderneming.

Kassstroom

Een kasstroomoverzicht is een overzicht van de kasstroom, de feitelijke geldstromen die in een organisatie in de loop van een boekjaar binnenkomen en uitgaan. Dit staat ook bekend als de "staat van herkomst en besteding der middelen". Kasstroombeheer is belangrijk voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering.

Jaarrekening

De jaarrekening is een financieel eindverslag van uw onderneming dat u elk jaar opstelt. De jaarrekening maakt de financiële positie van uw organisatie duidelijk. De jaarrekening sluit aan op uw administratie en die sluit weer aan op boekstukken zoals bonnen, facturen en bankafschriften.

Kostenplaats

Kostenplaats is het beheersbaar maken van kosten. Een kostenplaats kan worden gebruikt voor het verfijnen van een bepaalde kostenrekening. Zo kunnen bijvoorbeeld op de grootboekrekening bepaalde kosten verantwoord, gespecificeerd en geanalyseerd worden.

Begroting

Vertrekpunt voor de financiële planning en control zijn de beleidsvoornemens. Deze worden vertaald in een meerjarige planning van activiteiten. Dit resulteert in een begroting voor het daaropvolgend jaar. Het begrotingsproces is belangrijk voor uw bedrijf om zo in te spelen op de verwachtingen voor het komend jaar.

Arbeidsovereenkomsten

Wilt u nieuwe personeelsleden aannemen of arbeidsovereenkomsten verlengen? Wij stellen desgewenst de arbeidscontracten op. Rekening houdend met wat in uw branche en bij de markt gebruikelijk is. Zo loopt u achteraf niet tegen verrassingen aan.

Salarisadministratie

Veel terugkerende werkzaamheden om een goede loonadministratie te voeren zijn ondermeer: het bijhouden van mutaties, van werkuren en –dagen, van contractsvormen enz. Het is het overwegen waard om de vele werkzaamheden die een degelijke loonadministratie vereisen uit te besteden. Zeker als u een klein aantal medewerkers in dienst hebt, verdient dit vanuit het kostenaspect de voorkeur. UASI kan u hierin snel en doeltreffend bijstaan.

Facturatiemodule

Met de Facturatiemodule voert u zelfstandig de verkoopfacturen en het volledige debiteurenbeheer, waardoor u grip hebt op het betalingsgedrag van uw klanten.

Bijhouden van personeelsdossiers

U bent als werkgever wettelijk verplicht personeelsdossiers bij te houden. Sommige documenten moeten zelfs na vertrek van een medewerker nog jaren bewaard worden. Dat moet zorgvuldig gebeuren en is dus arbeidsintensief. Met UASI bent u verzekerd van een zorgvuldige documentatie van uw personeelsgegevens en het bijhouden van uw complete loonadministratie. Alle informatie kunnen wij u digitaal ter beschikking stellen zodat u altijd alles bij de hand heeft.

Opzetten van de administratie

Het is belangrijk een goede administratie op te zetten en bij te houden, bij voorkeur digitaal. Niet alleen omdat u als ondernemer wettelijk verplicht bent om een goede administratie bij te houden en te bewaren. Het helpt u ook om op tijd nieuwe ontwikkelingen te voorzien, daarop in te spelen en op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen.

Advisering op het gebied
van belastingen

Fiscale wetten en regels veranderen continu. Belastingvraagstukken worden steeds complexer. Voor u als ondernemer is het meer dan ooit van belang om grip te krijgen op uw fiscale positie en planning. De specialisten van UASI helpen u graag om het meest gunstige resultaat voor uw onderneming te realiseren.

Bespreking van de cijfers

Cijfer bespreken heeft tot het doel om de financiële toestand van uw onderneming te analyseren en met u door te nemen. Daarbij onderzoeken we hoe uw onderneming er op dit moment voorstaat, hoe dit er in het verleden uitzag en welke transformatie goed bij u past. Bovendien laten we zien wat de huidige situatie betekent voor uw toekomstige financiële situatie.

Advisering inzake de rechtsvorm
van de onderneming

Wanneer u zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel, legt u ook de rechtsvorm vast van uw bedrijf. Welke rechtsvorm past het beste bij uw bedrijf? Dat hangt af van uw situatie. Bent u de enige eigenaar of hebt u partners? Hoe regelt u de aansprakelijkheid? En wat is fiscaal het voordeligst? Wij helpen u met het kiezen van de rechtsvorm die bij uw bedrijf past.

Opstellen van contracten
of overeenkomsten.

Als ondernemer sluit u veel overeenkomsten, bijvoorbeeld met leveranciers, afnemers en samenwerkingspartners. Een goed overeenkomst biedt zekerheid en is daarom bijna altijd maatwerk. UASI geeft advies over of verleent juridische bijstand bij zulke problemen.

Voordelen van UASI

 • Alles geïntegreerd
 • Duidelijke grafieken
 • Gedetailleerde Rapportages
 • Afgestemd op uw organisatie
 • Overal en Altijd
 • Scherpe prijzen

Basis

75,-maand

 • Bijwerken administratie*
 • BTW-aangifte
 • IB-Aangifte
 • Facturatiemodule
 • Automatische bankkoppeling (ABN-AMRO, ING, Rabobank en KNAB)
 • Dashboard
 • Digitale Archief
 • Onbeperkt contact
 • Tot 200 mutaties p/j*

Plus

125,-maand

 • Bijwerken administratie*
 • BTW-aangifte
 • IB-Aangifte
 • Facturatiemodule
 • Automatische bankkoppeling (ABN-AMRO, ING, Rabobank en KNAB)
 • Dashboard
 • Digitale Archief
 • Debiteurenbeheer
 • Jaarrekening
 • Onbeperkt contact
 • Tot 300 mutaties p/j*

Compleet

175,-maand

 • Bijwerken administratie*
 • BTW-aangifte
 • IB-Aangifte
 • Facturatiemodule
 • Automatische bankkoppeling (ABN-AMRO, ING, Rabobank en KNAB)
 • Dashboard
 • Digitale Archief
 • Debiteurenbeheer
 • Jaarrekening
 • Periodieke rapportage
 • Cijfers bespreking
 • Herken & Scan
 • Onbeperkt contact
 • Tot 400 mutaties p/j*

Basis

95,-maand

 • Bijwerken administratie*
 • BTW-aangifte
 • IB-Aangifte
 • Facturatiemodule
 • Automatische bankkoppeling (ABN-AMRO, ING, Rabobank en KNAB)
 • Dashboard
 • Digitale Archief
 • Onbeperkt contact
 • Tot 200 mutaties p/j*

Plus

145,-maand

 • Bijwerken administratie*
 • BTW-aangifte
 • IB-Aangifte
 • Facturatiemodule
 • Automatische bankkoppeling (ABN-AMRO, ING, Rabobank en KNAB)
 • Dashboard
 • Digitale Archief
 • Debiteurenbeheer
 • Jaarrekening
 • Onbeperkt contact
 • Tot 300 mutaties p/j*

Compleet

195,-maand

 • Bijwerken administratie*
 • BTW-aangifte
 • IB-Aangifte
 • Facturatiemodule
 • Automatische bankkoppeling (ABN-AMRO, ING, Rabobank en KNAB)
 • Dashboard
 • Digitale Archief
 • Debiteurenbeheer
 • Jaarrekening
 • Periodieke rapportage
 • Cijfers bespreking
 • Herken & Scan
 • Onbeperkt contact
 • Tot 400 mutaties p/j*

Basis

125,-maand

 • Bijwerken administratie*
 • BTW-aangifte
 • VPB-Aangifte
 • Facturatiemodule
 • Automatische bankkoppeling (ABN-AMRO, ING, Rabobank en KNAB)
 • Dashboard
 • Digitale Archief
 • Onbeperkt contact
 • Tot 200 mutaties p/j*

Plus

175,-maand

 • Bijwerken administratie*
 • BTW-aangifte
 • VPB-Aangifte
 • Facturatiemodule
 • Automatische bankkoppeling (ABN-AMRO, ING, Rabobank en KNAB)
 • Dashboard
 • Digitale Archief
 • Debiteurenbeheer
 • Jaarrekening
 • Onbeperkt contact
 • Tot 300 mutaties p/j*

Compleet

225,-maand

 • Bijwerken administratie*
 • BTW-aangifte
 • VPB-Aangifte
 • Facturatiemodule
 • Automatische bankkoppeling (ABN-AMRO, ING, Rabobank en KNAB)
 • Dashboard
 • Digitale Archief
 • Debiteurenbeheer
 • Jaarrekening
 • Periodieke rapportage
 • Cijfers bespreking
 • Herken & Scan
 • Onbeperkt contact
 • Tot 400 mutaties p/j*

Vraag vrijblijvend een offerte aan

OfferteContact

In een wereld waar verandering enige constante is, harder digitaliseert dan ooit, belastingvraagstukken steeds complexer worden is de vraag niet of mee gaat, maar hoe? UASI helpt u daarbij. Door nieuwe waardes te creëren op het snijvlak van administratie, belastingen, salarisadministratie en informatiebehoefte.

 • Email: hello@uasi.nl
 • Tel: 06-34849823
 • UASI
 • KVK: 58740651
 • BTW: NL232366342B02
 • Eikenhorst 12
 • 6714 JC EDE