Akkoord over belastinghervormingen België

De federale regering van België heeft 27 juli een akkoord bereikt over een aantal nieuwe structurele sociaaleconomische hervormingen. Het meest opvallend is de hervorming van de vennootschapsbelasting.

Het tarief van de vennootschapsbelasting gaat fors omlaag. Het basistarief daalt vanaf 2018 van 33% naar 29% en vanaf 2020 naar 25%.  In 2018 gaat de eenmalige investeringsaftrek tijdelijk omhoog van 8% naar 20%. Wel komt er een  belasting op effectenrekeningen met een tarief van 0,15%. De eerste € 500.000 is vrijgesteld. In totaal zijn er veertig nieuwe maatregelen aangekondigd.