5 aandachtspunten voor BTW aangifte

De btw aangifte over het vierde kwartaal moet vóór 01 januari 2018 ingediend zijn bij de Belastingdienst. Zorg dat je op tijd btw-aangifte doet. Hierbij een vijftal aandachtspunten voor de btw aangifte.

 

Kleineondernemersregeling

Zeker in de eerste jaren van je bedrijf kan het zijn dat je nog niet zo veel btw hoeft te betalen. Ben je een kleine ondernemer met beperkte omzet? Mogelijk kun je gebruik maken van de KOR ofwel Kleine Ondernemers Regeling en hoef je minder of zelfs helemaal geen btw af te dragen. Als je minder dan € 1.883 aan btw moet betalen kom je in aanmerking voor belastingvermindering. Als je minder dan € 1.345 aan btw in een jaar hebt, hoef je zelfs helemaal geen btw te betalen. Ga daarom na of je de KOR kunt toepassen.

 

Administratie op niet orde

Zorg ervoor dat je administratie op orde is. Het blijft een veelgemaakte fout. Je hebt het druk als (zelfstandige) ondernemer. Je hebt geen tijd voor je boekhouding. Daardoor loopt deze wat achter. Dan breekt de tijd voor btw-aangifte aan en kom je in tijdnood. Wanneer je administratie op orde is, hoeft de btw-aangifte helemaal niet zo veel tijd te kosten.

 

Btw zakenlunch niet aftrekbaar

De zakenlunch en het zakendiner zijn erg populair als het gaat om klantenbinding. Een fout die veel ondernemers maken, is dat zij de btw van een zakelijke lunch in een horecagelegenheid in hun Btw-aangifte meenemen. Alhoewel de gemaakte kosten wel aftrekbaar zijn van de winst, is de Btw NIET aftrekbaar.

 

Gebreken in facturen

Voor btw-belaste prestatie aan een andere ondernemer moet een factuur worden uitgereikt. De factuur dient te voldoen aan de wettelijke factuurvereisten. Voldoet de factuur niet aan de vereisten, dan kan de Belastingdienst boetes opleggen. In praktijk blijkt dat de Belastingdienst in een aantal gevallen de aftrek van voorbelasting weigert als de factuur gebreken bevat. Het Europese Hof van Justitie heeft echter geoordeeld dat de aftrek niet zomaar kan worden geweigerd als de factuur gebreken bevat.

Controleer altijd of de in- en verkoopfacturen aan de factuurvereisten voldoen. Als de factuur onjuist of onvolledig is, adviseren wij om de factuur te (laten) corrigeren. Voorkomen is beter dan genezen. Daarnaast kan een leverancier een boete krijgen las zijn factuur onjuist of onvolledig is. Als er dan toch een onjuiste factuur in de administratie is opgenomen, dan mag de Belastingdienst de aftrek niet zomaar weigeren.

 

Vergeet je aanloopkosten niet

Voordat je jouw bedrijf inschrijft bij de KvK, heb je waarschijnlijk al wat kosten moeten maken. Denk bijvoorbeeld maar aan het laten uitvoeren van een marktonderzoek of het doen van een studie. Als je kan aantonen dat dit zakelijke kosten zijn die tijdens de aanloopfase van je bedrijf zijn gemaakt, dan kan je deze aanloopkosten in mindering brengen op je winst en de BTW hiervan terugvorderen via je Btw-aangifte.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de btw-aangifte neem gerust contact op met UASI hello@uasi.nl